Mak Nyonya buy 5 free 1

Promotion : 09.09.2021 -30.09.2021

Buy any 5 packets of Mak Nyonya Products (assorted) free 1 packet of mak nyonya nasi ayam 200gm worth RM8.95

  • asam pedas sauce 200gm
  • chicken curry sauce 200gm
  • fish curry sauce 200gm
  • rendang sauce 200gm
  • vege curry sauce 200gm
  • tom yam sauce 200gm
  • nasi ayam 200gm
  • portuguece sauce 200gm
  • curry laksa sauce 200gm
  • marinade fried chicken sauce 150gm
Category: Tag: